Hem  • Lever Du med problematik kring aggression eller våld i nära relation?
  • Lider Du av ångestsyndrom eller traumatisering?
  • Har Du personlighetssyndrom såsom EIPS, ASPS eller NPS?
  • Lever Du nära en toxisk person eller i ett mönster av att hamna i destruktiva relationer?
  • Vill du att jag kommer och håller en föreläsning om toxiska relationer, uppbrottsprocesser eller traumabindningar?


Du kan skapa det liv Du vill leva!


Tillsammans möjliggör vi positiva förändringar som främjar självkänslan, läker minnen av dåtid, uppfattningen om nutid och förväntningar på framtiden.


Jag arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv med Transaktionsanalys som teori.